Για τις Κρατήσεις σας παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Τηλεφωνικά:
+30 24310 28192 -3
+30 24310 73655 -6

Fax:
+30 24310 74858

e-mail:
achillion@rphotels.gr

Αιτούμενα στοιχεία:

Όνομα:
Επώνυμο:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
e-mail επικοινωνίας:
Ημερομηνία Άφιξης:
Ημερομηνία Αναχώρησης:
Τύπος Δωματίου:
Άτομα:
Παιδί/ά: εάν ναι, αναγράψτε μας την/τις ηλικία/ες

Παρακαλούμε αναφέρετέ μας τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με την Αίτηση Κράτησής σας.
Το Τμήμα Κρατήσεων θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.